Kinesiska D3, praktiktermin

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5KN425

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Litteratur för Kinesiska D3 praktiktermin

Mottagande universitet meddelar vald kurslitteratur vid kursstart.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin