Kinesiska C

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5KN301

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Det här är en fördjupningskurs för dig som redan läst 60 hp kinesiska. På delkursen Praktisk språkfärdighet 3 övas du i konversation på kinesiska om vardagliga ting och skriver också enklare texter på kinesiska om vardagliga ämnen. I kursen ingår också att du på egen hand ser vissa TV-program/filmer och lyssnar på ljudmaterial inför lektionerna. På delkursen Sakprosa I läser och översätter du texter skrivna på modern kinesisk prosa. Kursen ger även fördjupade insikter om kinesisk syntax, och innefattar muntliga och skriftliga översättningsövningar. På delkursen Modern skönlitterär text läser och översätter du skönlitterära originaltexter, prosa och poesi skrivna på modern kinesiska under 1900-talet eller senare. Vissa av texterna förekommer även bland de litterära verk som tas upp under delkursen Kinesiska litteraturhistoria.

Kinesiska C omfattar även delkursen Kinesisk litteraturhistoria. Denna kurs ger dig en introduktion till kinesisk litteratur, en översiktlig genomgång av den kinesiska litteraturens utveckling, från den äldsta bevarade poesin och de konfucianska klassikerna fram till dagens digitala litteratur och dystopiska science fiction romaner i Kina. Du läser och diskuterar ett urval av kinesiska litterära verk, i svensk eller engelsk översättning, av de mest inflytelserika författarna i Kina genom tiderna. Synen på litteraturen och dess viktiga roll i samhället i Kina, politiska kampanjer, tryckfrihet, kvinnliga författares ställning etcetera diskuteras också i form av till exempel grupparbeten. Kursen ger även en kort introduktion till kinesisk litteraturhistorieskrivning, litteraturteori och de konventionella genrerna, samt ger en inblick i den kinesiska kulturen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin