Kinesiska C

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5KN301

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1: Kinesisk litteraturhistoria

Ytterligare material som sammanställs och distribueras av läraren tillkommer och säljs vid institutionen eller finns tillgängligt via länkar/bibliotekets databaser/Studentportalen.

Litteratur till PM väljs i samråd med läraren.

Delkurs 2: Sakprosa I

Ytterligare material som sammanställts och distribueras av läraren tillkommer och säljs vid institutionen, eller finns tillgängligt via länkar/bibliotekets databaser/Studentportalen.

Obligatorisk.

Delkurs 3: Modern skönlitterär text I

Ytterligare material som sammanställs och distribueras av läraren tillkommer och säljs vid institutionen eller finns tillgängligt via länkar/bibliotekets databaser/Studentportalen.

Delkurs 4: Praktisk språkfärdighet III

Ytterligare material som sammanställs och distribueras av läraren tillkommer och säljs vid institutionen eller finns tillgängligt via länkar/bibliotekets databaser/Studentportalen.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin