Kinesiska C

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5KN301

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Kinesisk litteraturhistoria, 7,5 hp

Dessutom ingår material sammanställt av läraren.

Ytterligare material kan tillkomma.

Delkurs 2. Sakprosa I, 9 hp

Xinhua zidian: dishiban

Beijing: Shangwu yishuguan 2009 eller senare

ISBN 978-7-100-03931-4

Dessutom ingår textmaterial sammanställt av läraren.

Delkurs 3. Modern skönlitterär text I, 9 hp

Xinhua zidian: dishiban

Beijing: Shangwu yishuguan 2009 eller senare

ISBN 978-7-100-03931-4

Dessutom ingår av läraren sammanställt textmaterial.

Delkurs 4. Praktisk språkfärdighet III, 4,5 hp

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin