Kinesiska C

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5KN301

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Kinesisk litteraturhistoria, 7,5 hp

Dessutom ingår material sammanställt av läraren.

Ytterligare material kan tillkomma.

Delkurs 2. Sakprosa I, 9 hp

Xinhua zidian (Beijing: Shangwu Yinshuguan, senaste upplagan).

Dessutom ingår textmaterial sammanställt av läraren.

Delkurs 3. Modern skönlitterär text I, 9 hp

Yu Hua, Huozhe (Att leva), (Shanghai: Shanghai wenyi chubanshe, 2004/6). ISBN 7-5321-2594-7/I 2039

Xinhua zidian (Beijing: Shangwu Yinshuguan, senaste upplagan).

Av läraren sammanställt textmaterial.

Delkurs 4. Praktisk språkfärdighet III, 4,5 hp

Av läraren sammanställt material. Ytterligare material kan tillkomma.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin