Kinesiska D2 med självständigt arbete

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5KN415

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Inom denna kurs skriver du en kandidatuppsats på 15 hp på svenska eller engelska, som behandlar ett språkvetenskapligt, kulturhistorisk eller samhällsvetenskapligt ämne som berör Kina/kinesiskspråkiga områden (mer om ämnesval, se kursplanen). Motsvarande ca 30 sidor källmaterial ska vara kinesiskspråkigt.

Kinesiska D2 innehåller även två språkkurser. Sakprosa II med praktisk språkfärdighet IV, 7,5 hp, innehåller bland annat läsning av kinesisk tidningstext, faktatexter och sakprosa, samt diskussioner om och muntliga redovisningar av dessa texter skrivna på modern kinesiska. I kursen ingår också att presentera och diskutera den egna kandidatuppsatsen på kinesiska, samt att skriva ett abstract på kinesiska till denna. Delkursen syftar i första hand till att träna den muntliga språkförmågan i modern kinesiska.

Inom delkursen Klassisk kinesiska, 7,5 hp, får du med hjälp av lexikon läsa och tolka utdrag ur de kinesiska klassikerna, filosofiska och historiska verk, samt Tangpoesi och Songlyrik i original på klassisk kinesiska.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin