Kinesiska D2 med självständigt arbete

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5KN415

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Delkurs 1

* Gudai Hanyu Cidian bianxiezu eds., Gudai Hanyu Cidian (Beijing: Shangwu Yinshuguan (The Commercial Press), 1998).

* Wilkinson, Endymion, Chinese History: A Manual. Revised and Enlarged, Harvard-Yenching Institute Monograph Series, 52 (Cambridge, MA and London: Harvard University Press, 2000). Paperback

* Av läraren sammanställt material: texter skrivna på klassisk kinesisk prosa och poesi i ett urval ur olika genrer och tidsperioder.

Delkurs 2

* Dangdai Huati. Beijing: Beijing Language and Culture University Press, senaste upplagan.

* Av läraren sammanställda kompendier och utvalda tidningsartiklar

Delkurs 3

* Hanyu Tingli Jiaocheng: Gaoji Azhongben, shang. Beijing: Beijing Language and Culture University Press, senaste upplagan. En bok med tillhörande kassettband som säljs på Institutionen för lingvistik och filologi.

* Hanyu Kouyu Jiaocheng: Gaoji Azhongben, shang. Beijing: Beijing Language and Culture University Press, senaste upplagan. En bok med tillhörande kassettband som säljs på Institutionen för lingvistik och filologi.

* Av läraren utvalda filmer och TV-program

* Av läraren sammanställt material.

Delkurs 4

* Wilkinson, Endymion, Chinese History: A Manual. Revised and Enlarged, Harvard-Yenching Institute Monograph Series, 52 (Cambridge, MA and London: Harvard University Press, 2000).

* Rienecker, Lotte och Peter Stray Jörgensen, Att skriva en bra uppsats (Lund: Liber, 2004).

* Frängsmyr, Tore, Liten handbok för avhandlings- och uppsatsskrivare (Institutionen för Idé och Lärdomshistoria, Uppsala universitet, 2003).

* Av läraren sammanställt material.

* Material för självständigt arbete, minst 30 sidor kinesisk originaltext.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin