Kinesiska D2 med självständigt arbete

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5KN415

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Dk. 1. Klassisk kinesiska

Av läraren sammanställt material

Dk 3. Praktisk språkfärdighet

Av läraren sammanställt material.

Dk. 4. Självständigt arbete

Av läraren sammanställt material.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin