Kinesiska D2 med självständigt arbete

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5KN415

Delkurs 1: Klassisk kinesiska

Ytterligare material som sammanställs och distribueras av läraren tillkommer och säljs vid institutionen eller finns tillgängligt via länkar/bibliotekets databaser/Studium.

Obligatoriskt

Delkurs 2: Sakprosa II med praktisk språkfärdighet IV

Ytterligare material som sammanställs och distribueras av läraren. Obligatoriskt

Delkurs 3: Självständigt arbete

Tidigare uppsatser och det material som som studenten söker och samlar och som krävs för skrivandet av uppsatsen tillkommer, samt ytterligare material som sammanställs och distribueras av läraren och säljs vid institutionen eller finns tillgängligt via länkar/ bibliotekets databaser/ Studium.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin