Kinesiska D2 med självständigt arbete

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5KN415

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1: Klassisk kinesiska

Samt av läraren sammanställt material.

Delkurs 2: Sakprosa II med praktisk språkfärdighet IV

Kompendium med texter för läsning och hörövning säljes av läraren.

Delkurs 3: Självständigt arbete

Samt av läraren sammanställt material.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin