Akademisk kinesiska

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5KN700

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen introducerar läsning av akademiska texter för studenter på avancerad nivå som önskar förbereda sig för eget akademiskt skrivande i form av masteruppsats. Akademisk kinesiska skiljer sig från modern talad kinesiska såväl vad gäller ordförråd som språkstruktur, och genom kursen får du möjlighet att komma in i denna språkliga miljö.

Kursen består av läsning, analys och översättning av texter inom olika områden skrivna på modern akademisk kinesiska samt övningar och diskussioner kring de lästa texterna.

Delar av kursen kan komma att ges på engelska.

Distanskursens upplägg: Kursen är helt nätbaserad. Kommunikation mellan lärare och student sker via Zoom och Studium. Tillgång till dator med högtalare, mikrofon, kamera och bredbandsuppkoppling krävs för att följa kursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin