Kinas historia och kultur (avancerad nivå)

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5KN002

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Om kursen

Denna kurs ger dig en översikt av Kinas historia, geografi, språk, etnisk mångfald, filosofi, religion, litteratur, konst och musik. Genom kursen får du en introduktion till många olika aspekter på kinesisk kultur och samhällsutvecklingen i Kina, såväl kronologiskt som tematiskt. Kursen omfattar cirka tio föreläsningar (en föreläsning per vecka, på måndag eftermiddag/kväll), samt läsning av kurslitteratur (enbart på svenska och engelska).

Denna kurs behandlar i första hand Kinas historia och kultur före 1949, men ger också en inblick i viktiga händelser i Kina efter 1949, det samtida kinesiska samhället och det politiska systemet.

Kursen innehåller även en ämnesmässig fördjupning inom ett delområde som är valt av studenten i samråd med kursansvarig lärare samt skriftlig och muntlig redovisning av denna. Huvudsakliga ämnesområden är Kinas relationer med omvärlden och faktorer inom dynastiernas uppgång och fall.

Distanskursens upplägg: Kursen är IT-baserad och ges i universitets kursportal Studium samt i Zoom. Tillgång till dator med högtalare, mikrofon, kamera och bredbandsuppkoppling krävs för att följa kursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin