Kinesisk litteraturhistoria

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5KN305

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 25 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger dig en introduktion till kinesisk litteratur, en översiktlig genomgång av den kinesiska litteraturens utveckling, från den äldsta bevarade poesin och de konfucianska klassikerna fram till dagens digitala litteratur och dystopiska science fiction-romaner i Kina.

Du läser och diskuterar ett urval av kinesiska litterära verk, i svensk eller engelsk översättning, av de mest inflytelserika författarna i Kina genom tiderna. Synen på litteraturen och dess viktiga roll i samhället i Kina, politiska kampanjer, tryckfrihet, kvinnliga författares ställning etcetera diskuteras också i form av till exempel grupparbeten.

Kursen ger även en kort introduktion till kinesisk litteraturhistorieskrivning, litteraturteori och de konventionella genrerna, samt ger en inblick i den kinesiska kulturen.

Vissa av föreläsningarna kan komma att ges digitalt.

Kursen ingår även som delkurs i Kinesiska C och kan inte läsas tillsammans med denna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin