Kina idag: ekonomi, politik, samhälle och kultur

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5KN241

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Om kursen

Detta är en kurs för dig som vill lära känna det moderna Kina. Denna kurs behandlar Kinas historiska, ekonomiska, politiska, mediala och kulturella utveckling efter 1949, med särskild tonvikt på de senaste decenniernas stora samhällsförändringar. Kursen omfattar cirka tio föreläsningar (en föreläsning per vecka, på måndag eftermiddag/kväll) samt läsning av kurslitteratur (enbart på svenska och engelska).

Kursen innefattar en översiktlig genomgång av:

  • större inrikespolitiska skeenden
  • ideologiska debatter
  • demokrati och mänskliga rättigheter
  • utrikes- och säkerhetspolitik
  • moderniseringsprocesser och effekterna av dessa
  • regionala skillnader
  • förändringar i människors livsstilar och attityder
  • könsroller, demografi, minoritetsfolk, med mera.

Kursen ger också inblick i samtida populärkultur, såsom litteratur, samt medier, såsom film, tv och internet.

Kursen ingår även som delkurs i Kinesiska B och kan inte tas med i examen tillsammans med denna.

Distanskursens upplägg: Kursen är helt nätbaserad. Kommunikation mellan lärare och student sker via Zoom och lärplattformen Studium. Ej förinspelade föreläsningar och några seminarier ges på måndagskvällar. Tillgång till dator med högtalare, mikrofon, kamera och bredbandsuppkoppling krävs för att följa kursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin