Kina idag: ekonomi, politik, samhälle och kultur

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5KN241

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Ytterligare material som sammanställs och distribueras av läraren tillkommer och säljs vid institutionen eller finns tillgängligt via länkar/bibliotekets databaser/Studentportalen. Obligatoriska.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin