Kina idag: ekonomi, politik, samhälle och kultur

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5KN241

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

- Harrison, Henrietta, China, in Inventing the Nation series, Keith Robbins (ed.).London: Hodder Arnold, 2001.

- Kjellgren, Björn, Kinakunskap. Lund:Studentlitteratur. 2000.

- Lagerkvist, Johan, Kina i Globaliseringens Mitt. Stockholm: Bokförlaget DN, 2007.

- Lodén, Torbjörn, Från Mao till Mammon: Idéer och politik i det moderna Kina. Stockholm: Ordfront, 1998.

- NIASnytt-Asia Insight No 3, 3005. (laddas ned gratis på NIASnytt hemsida

- Av lärarna sammanställda kompendier

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin