Kina idag: ekonomi, politik, samhälle och kultur

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5KN241

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Samt av lärarna sammanställda kompendier.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin