Kina idag: ekonomi, politik, samhälle och kultur

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5KN241

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

* Harrison, Henrietta, China, in Inventing the Nation series, Keith Robbins (ed.).London: Hodder Arnold, 2001.

* Kjellgren, Björn, Kinakunskap. Lund:Studentlitteratur. 2000.

* Lagerkvist, Johan, Kina i Globaliseringens Mitt. Stockholm: Bokförlaget DN, 2007.

* Lodén, Torbjörn, Från Mao till Mammon: Idéer och politik i det moderna Kina. Stockholm: Ordfront, 1998.

* NIASnytt-Asia Insight No 3, 3005. (laddas ned gratis på NIASnytt hemsida

* Av lärarna sammanställda kompendier

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin