Kinesiska B

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5KN211

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Det här är en fortsättningskurs för dig som redan läst 30 hp kinesiska. Kursen ger dig fördjupade kunskaper i det kinesiska språket. På delkursen Praktisk språkfärdighet 2 övar du på att uppfatta enkla budskap i tal, att konversera om vardagliga ting och att skriva enklare texter på kinesiska om familjeförhållanden, vardagliga situationer och händelser. De två textkurserna ägnas i huvudsak åt läsning och översättning av enklare sakprosa skriven på modern kinesiska, grammatik och ordkunskap. På alla tre kurserna lägger vi vikt vid att du övar ditt uttal till behärskning.

Kinesiska B omfattar även delkursen Kina idag. Denna kurs behandlar Kinas historiska, ekonomiska, politiska, mediala och kulturella utveckling efter 1949, med särskild tonvikt på de senaste decenniernas stora samhällsförändringar. Kursen omfattar cirka tio föreläsningar (en föreläsning per vecka, på måndag eftermiddag/kväll) samt läsning av kurslitteratur (enbart på svenska och engelska).

Kursen innefattar en översiktlig genomgång av större inrikespolitiska skeenden, ideologiska debatter, demokrati och mänskliga rättigheter, utrikes- och säkerhetspolitik, moderniseringsprocesser och effekterna av dessa, regionala skillnader, förändringar i människors livsstilar och attityder, könsroller, demografi, minoritetsfolk med mera. Kursen ger också inblick i samtida populärkultur, såsom litteratur, samt medier, såsom film, tv och internet.

Delkurs 1 Kina idag ges på distans. Delkursen är helt nätbaserad. Kommunikation mellan lärare och student sker via Zoom och lärplattformen Studium. Ej förinspelade föreläsningar och några seminarier ges på måndagskvällar. Tillgång till dator med internetanslutning, samt webbkamera och headset krävs för att följa delkursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin