Kinesiska B

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KN211

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5KN211
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kinesiska G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 februari 2007
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen är en fristående kurs, inrättad av högskolestyrelsen 1977-06-20. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsstyrelsen 1986-12-11 och ändrad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2000-05-23. Senaste ändring

2007-02-15.

Behörighetskrav

Minst 22,5 hp i Kinesiska A.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

- formulera komplexa meningar på kinesiska och analysera deras syntax;

- med korrekt streckordning och utformning behärska 1200 tecken i deras förenklade form, samt ha passiv kunskap om deras oförenklade form;

- behärska transkriptionssystemet Wade-Giles samt ha grundläggande kunskaper om andra transkriptionssystem för kinesiska;

- analysera de kinesiska tecknen utifrån radikaler och fonetikum och tillämpa detta vid användning av lexikon;

- föra enklare samtal på kinesiska i vardagliga situationer;

- förstå enklare korta texter som naturligt förekommer i det kinesiska språkområdet;

- skriva texter om familjeförhållanden och vardagliga situationer;

- översiktligt redogöra för det sinologiska forskningsområdets delområden och utveckling;

- visa översiktliga kunskaper om relevant sinologisk referenslitteratur

Innehåll

Kursen består av följande fyra delkurser:

Dk. 1. Sinologin som forskningsområde. 4,5 hp.

Genomgång av den svenska och den internationella sinologins historia, problematisering av sinologin som forskningsområde.

Dk. 2. Textkurs 1. 10,5 poäng.

Läsning av enklare sakprosa och skönlitterär text. Genomgång av grammatik och ordbildning.

Dk. 3. Textkurs 2. 10,5 hp.

Läsning av enklare sakprosa och skönlitterär text. Genomgång av grammatik och ordbildning.

Dk. 4. Praktisk språkfärdighet. 4,5 hp.

Övningar i vardagskonversation och egen produktion av enklare texter på kinesiska.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Kunskapskontrollen görs antingen genom fortlöpande muntliga eller skriftliga prov inom ramen för undervisningen eller genom muntligt eller skriftligt prov efter varje moments avslutning. Prov bedöms med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Efter överenskommelse med studierektor eller betygsbestämmande lärare anordnas extra provtillfälle inom tre till fyra veckor för studerande som underkänts vid ordinarie prov.

För att erhålla betyget VG på hela kursen krävs att studenten erhållit detta betyg på minst 22,5 hp.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen avser andra terminens studier inom ämnesområdet kinesiska. Fördjupning till filosofie kandidatexamen kräver ytterligare 90 hp inom detta, varav en kandidatuppsats om 15 hp, under förutsättning att 30 hp från kinesiska A är klara.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Övergångsbestämmelser

För tillträde till Fortsättningskurs B i kinesiska krävs 22,5 hp på Baskurs A i samma ämne.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin