Kinesiska B

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5KN211

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Delkurs 1:

* Harrison, Henrietta, China, in Inventing the Nation series, Keith Robbins (ed.).London: Hodder Arnold, 2001.

* Kjellgren, Björn, Kinakunskap. Lund:Studentlitteratur. 2000.

* Lagerkvist, Johan, Kina i Globaliseringens Mitt. Stockholm: Bokförlaget DN, 2007.

* Lodén, Torbjörn, Från Mao till Mammon: Idéer och politik i det moderna Kina. Stockholm: Ordfront, 1998.

* NIASnytt-Asia Insight No 3, 3005. (laddas ned gratis på NIASnytt hemsida)

* Av lärarna sammanställda kompendier

Delkurs 2:

* T'ung, P.C. and D.C. Pollard, Colloquial Chinese. London and New York: Routledge and Kegan Paul 1982, 1987.

* T'ung, P.C. and D.C. Pollard, Character Text for Colloquial Chinese: Simplified Character Version. London: University of London, 1983.

* Av läraren sammanställda kompendier

Delkurs 3:

* Liu, Irene with Li Xiaoqi, A New Text for a Modern China (Boston MA: Cheng & Tsui Comp., 1998 eller senare). Textbook ISBN 0-88727-312-2.

* Xinhua zidian (Beijing: Shangwu Yinshuguan, senaste upplagan).

* Beijing Waiguo Yuyan Daxue Yingyuxi (ed.), Han Ying Cidian: A Chinese-English Dictionary (Beijing: Foreign Language teaching and Research Press, 2003) eller motsvarande Kinesiskt-Engelskt lexikon.

Delkurs 4:

* Hanyu Tingli Jiaocheng: Chuji Azhongben, shang och xia. Beijing: Beijing Language and Culture University Press, senaste upplagan. Två böcker med tillhörande kassettband som säljs på Institutionen för lingvistik och filologi.

* Hanyu Kouyu Jiaocheng: Chuji Azhongben, shang och xia. Beijing: Beijing Language and Culture University Press, senaste upplagan. Två böcker med tillhörande kassettband som säljs på Institutionen för lingvistik och filologi.

* Av läraren sammanställt material.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin