Kinesiska B

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5KN211

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Kina idag: ekonomi, politik, samhälle och kultur

Samt av lärarna sammanställda kompendier.

Delkurs 2. Textkurs 3.

Delkurs 3. Textkurs 4

Xinhua zidian: dishiban

Beijing: Shangwu Yinshuguan, 2009 (eller senare)

ISBN: 978-7-100-03931-4

Delkurs 4. Praktisk språkfärdighet II

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin