Kinesiska B

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5KN211

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Kina idag: ekonomi, politik, samhälle och kultur

Se kurslitteraturlistan för den fristående kursen 5KN241 Kina idag: ekonomi, politik, samhälle och kultur, 7.5 hp

Delkurs 2. Textkurs 3.

Ytterligare material som sammanställs och distribueras av läraren tillkommer och säljs vid institutionen eller finns tillgängligt via länkar/bibliotekets databaser/Studentportalen.

Delkurs 3. Textkurs 4

Ytterligare material som sammanställs och distribueras av läraren tillkommer och säljs vid institutionen eller finns tillgängligt via länkar/bibliotekets databaser/Studentportalen.

Delkurs 4. Praktisk språkfärdighet II

Ytterligare material som sammanställs och distribueras av läraren tillkommer och säljs vid institutionen eller finns tillgängligt via länkar/bibliotekets databaser/Studentportalen.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin