Kinesiska B

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5KN211

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1: Kina idag, ekonomi, samhälle, politik och kultur. 7,5 hp

Av lärarna och gästföreläsarna sammanställda kompendier.

Delkurs 2: Textkurs 3, 9 hp

Delkurs 3: Textkurs 4, 9 hp

Xinhua zidian: dishiban

Beijing: Shangwu yishuguan 2009 eller senare

ISBN 978-7-100-03931-4

Delkurs 4: Praktisk språkfärdighet II, 4,5 hp

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin