Masteruppsats i kinesiska

30 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5KN003

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 100 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 100 %, Distans, Svenska

Om kursen

Inom denna kurs skriver du en masteruppsats på 30 hp på svenska eller engelska, baserad på motsvarande cirka 100 sidor kinesiskspråkigt källmaterial. Du ska behandla ett språkvetenskapligt, kulturhistorisk eller samhällsvetenskapligt ämne som berör Kina/kinesiskspråkiga områden.

Ämnesvalet ska, med beaktande av befintliga handledarresurser, falla inom ramen för någon av följande ämnen:

  • kinesisk litteratur i äldre eller modern tid, och kinesisk litteraturteori i äldre eller modern tid
  • kinesiska medier (tryckta eller digitala, tidningar, tv, film, internet etcetera)
  • kinesiska språket (grammatik, fonetik, skrift, språkhistoria och sociolingvistik)
  • etniska minoriteter i Kina (minoritetsspråk, minoritetsfolkens kulturer och minoritetspolitik)
  • säkerhetspolitik.

I kursen ingår seminarier i teori och metod, diskussioner av masteruppsatser, samt individuell handledning. Studenter som skriver masteruppsats i kinesiska uppmuntras också att delta i och presentera delar av/hela sin masteruppsats vid relevant workshop, högre seminarium inom ämnet och eventuell nordisk konferens.

Distanskursens upplägg: Kursen är helt nätbaserad. Kommunikation mellan lärare och student sker via Zoom och Studium. Tillgång till dator med internetanslutning, samt webbkamera och headset krävs för att följa kursen.

Anmärkning: Anmälan ska åtföljas av ett personligt brev (1 sida). Ladda upp det personliga brevet på antagning.se.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin