Masteruppsats i kinesiska

30 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5KN003

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Kurslitteratur bestäms individuellt i samråd mellan student och handledare beroende på inriktning och ämne för uppsatsen.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin