Masteruppsats i kinesiska

30 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5KN003

Huvudgrupp 1

Ytterligare material som sammanställs och distribueras av läraren tillkommer och finns tillgängligt via länkar/bibliotekets databaser/Studium. Material för det självständiga arbetet tillkommer.

Obligatoriskt

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin