Franska

Franskan är ett romanskt språk och därmed släkt med till exempel italienska, spanska och portugisiska. Franskan har liksom de övriga romanska språken utvecklats ur det latinska talspråk som användes under romartiden – "vulgärlatinet". Cirka 75 miljoner människor talar språket; förutom i Frankrike talas franska i Belgien, Schweiz, Kanada och i Frankrikes före detta kolonier.

Utbildningen är inriktad på att förbättra den grundläggande språkfärdigheten. Tyngdpunkten läggs i början av utbildningen på grammatikstudier, träning av förmågan att samtala samt textläsning som ökar ordförrådet och den grammatiska säkerheten. Dessutom studerar man huvuddragen i Frankrikes historia, geografi och samhällsförhållanden. Under senare delen av utbildningen ingår delkurser bland annat i fransk litteratur från 1600-talet och framåt, fransk språkhistoria, språkvetenskap och litteraturkunskap.

De två introduktionskurserna om vardera 15 högskolepoäng ger tillsammans särskild behörighet till Franska A1.

I de fackspråkliga kurserna tränas i synnerhet förmågan att läsa facktext. Litteraturen utgörs av speciellt utvalda texter. Viss träning i att tala och skriva ingår också.

Kurser på avancerad nivå finns under rubriken Romanska språk.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin