Franska A1

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5FR009

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Välkommen till en franskspråkig värld! Franska är ett globalt språk som talas av 300 miljoner. I Frankrike, Belgien, Schweiz, Kanada, Västafrika och Karibien är många modersmålstalare. I många andra länder används franska i undervisningsväsende, näringsliv och administration. Det är även arbetsspråk inom många internationella organisationer.

Arbetsmarknaden för språkvetare är bred och det är brist på personer med kompetens i franska. Du kan till exempel bli lärare, översättare, tolk, kommunikatör, språkanalytiker eller undertextare. Du kan också studera vidare för att bli forskare på universitetet.

Som statsvetare, jurist, diplomat, läkare eller ekonom är franska en mycket stark merit om du vill arbeta internationellt. Arbetsgivare som Utrikesdepartementet, FN, EU, SIDA, Röda Korset och Läkare utan gränser söker efter personer med goda kunskaper i främmande språk.

Franska är också ett av de största kulturspråken. Det ger dig direkt tillgång till den franskspråkiga världslitteraturen, filosofin och sociologin.

På kursen Franska A1 lär du dig att tala, skriva, läsa och förstå språket, genom att blanda teori och praktiska övningar. Vi kommer också att diskutera hur språket fungerar och försöka förstå den franskspråkiga kulturen. Genom att ägna din tid åt franska kommer du snabbt att utveckla den kunskap du redan har.

Saknar du behörighet, men har motsvarande kunskaper i franska språket? Då har du möjlighet att pröva dina kunskaper i franska genom ett särskilt behörighetstest som ges vid institutionen för moderna språk. Om du söker kursen när den öppnar för sen anmälan har du inte möjlighet att göra behörighetsprovet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin