Franska A1

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5FR009

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet (9 poäng)

Delkurs 2. Muntlig språkfärdighet (6 poäng)

  • Rankka, Erik; Barjac, Jean; Axelsson, Christiane, Kurs i franskt uttal: för användning i lärostudio (LS), 6. rev. uppl., Uppsala, 2009Obligatorisk (Köps på institutionen)
  • Kronning, Hans; Ransbo, Gunilla, Fonologiska processer i franskan (kompendium) 8. rev. uppl., Institutionen för moderna språk, 2011Obligatorisk (Finns tillgänglig i Studentportalen)
  • Kronning, Hans; Ransbo, Gunilla, Fonetik och uttal. Kompletterande material (kompendium) 4. rev. uppl, Institutionen för moderna språkObligatorisk (Finns tillgänglig i Studentportalen)
  • Tegelberg, Elisabeth, Franskt uttal i teori och praktik., [Ny utg.], Lund, Studentlitteratur, 2002Obligatorisk
  • Lundström-Holmberg, Eva; Trampe, Peter af; Lundström-Holmberg, Eva, Elementär fonetik: en kurs i artikulatorisk fonetik, [Ny utg.], Lund, Studentlitteratur, 1987Obligatorisk (Ny utg. 2.uppl. Lund: Studentlitteratur, 1993. 122 s.)
  • Stroh-Wollin, Ulla, Koncentrerad nusvensk formlära och syntax, Lund, Studentlitteratur, 1998Obligatorisk

Delkurs 3. Skönlitterära texter (9 poäng)

Delkurs 4. Kultur och samhälle (6 poäng)

  • Bourel, Guillaume m.fl., Chronologie de l'histoire de France: Le récit illustré des événements fondateurs de notre histoire des origines à nos jours., Hatier référence & pratique Collection Bescherelle, 2013, 432 s, ISBN 978-2218965210, 2013Obligatorisk

Ordböcker

Dessutom rekommenderas

  • Le Robert illustré & Dixel 2011, Le Robert : ISBN: 978-2849028896 (Använd istället utgåvan från 2013: 978–2-32100–047-1)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin