Franska A1

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5FR009

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet (9 poäng)

Delkurs 2. Muntlig språkfärdighet (6 poäng)

Kompendium (köps på institutionen)

Delkurs 3. Text (9 poäng)

Referenslitteratur

Delkurs 4. Kultur och samhälle (6 poäng)

Ordböcker

Dessutom rekommenderas:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin