Franska A1

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5FR009

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet (9 poäng)

Delkurs 2. Muntlig språkfärdighet (6 poäng)

 • Rankka, Erik; Barjac, Jean; Axelsson, Christiane, Kurs i franskt uttal: för användning i lärostudio (LS), 6. rev. uppl., Uppsala, 2009Obligatorisk (Köps på institutionen)
 • Kronning, Hans; Ransbo, Gunilla, Fonologiska processer i franskan (kompendium) 8. rev. uppl., Institutionen för moderna språk, 2011Obligatorisk (Finns tillgänglig i Studium)
 • Kronning, Hans; Ransbo, Gunilla, Fonetik och uttal. Kompletterande material (kompendium) 4. rev. uppl, Institutionen för moderna språkObligatorisk (Finns tillgänglig i Studium)
 • Lundström-Holmberg, Eva; Trampe, Peter af; Lundström-Holmberg, Eva, Elementär fonetik: en kurs i artikulatorisk fonetik, [Ny utg.], Lund, Studentlitteratur, 1987Obligatorisk (Ny utg. 2.uppl. Lund: Studentlitteratur, 1993. 122 s.)
 • Tegelberg, Elisabeth, Franskt uttal i teori och praktik, [Ny utg.], Lund, Studentlitteratur, 2002Obligatorisk

Delkurs 3. Franskspråkig litteratur I (9 poäng)

 • Berthelier, Marie; Houdart-Merot, Violaine, Invitation au voyage - Anthologie littéraire (Manuel de l'élève), Bordas, coll "Invitation au voyage" ISBN-10: ‎2047335884 ISBN-13: ‎978-2047335888Obligatorisk
 • Camus, Albert, L'étranger, Paris, Gallimard, 1974Obligatorisk
 • Césaire, Aimé, Une tempête, d'après La tempête de Shakespeare, Paris : Editions du Seuil, 1997, ISBN: 978-2020314312, 1997Obligatorisk
 • Daoud, Kamel, Meursault, contre-enquête: roman, 1re édition, Arles, Actes Sud, 2016Obligatorisk
 • Louis, Edouard, En finir avec Eddy Bellegueule, Paris, Seuil, 2020Obligatorisk

Delkurs 4. Kultur och samhälle (6 poäng)

Ordböcker

 • Marklund Sharapova, Elisabeth; Micaux, Wandrille, NE:s stora franska ordbok: fransk-svensk, svensk-fransk, Första upplagan, [Malmö], NE, [2018]Obligatorisk (ne.se även tillgänglig med inloggning via https://www.ub.uu.se/databaser)
 • Le petit Larousse illustré 2023, Larousse, ISBN: 978-2035938688, 2022
 • Le Robert illustré 2023 et son dictionnaire en ligne 2023, Le Robert, ISBN: 978-2321017653, 2022

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin