Franska A1

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5FR009

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet (9 poäng)

Delkurs 2. Muntlig språkfärdighet (6 poäng)

  • Rankka, Erik; Barjac, Jean; Axelsson, Christiane, Kurs i franskt uttal: för användning i lärostudio (LS), 6. rev. uppl., Uppsala, 2009Obligatorisk (Köps på institutionen)
  • Kronning, Hans; Ransbo, Gunilla, Fonologiska processer i franskan (kompendium) 8. rev. uppl., Institutionen för moderna språk, 2011Obligatorisk (Finns tillgänglig i Studentportalen)
  • Kronning, Hans; Ransbo, Gunilla, Fonetik och uttal. Kompletterande material (kompendium) 4. rev. uppl, Institutionen för moderna språkObligatorisk (Finns tillgänglig i Studentportalen)
  • Lundström-Holmberg, Eva; Trampe, Peter af; Lundström-Holmberg, Eva, Elementär fonetik: en kurs i artikulatorisk fonetik, [Ny utg.], Lund, Studentlitteratur, 1987Obligatorisk (Ny utg. 2.uppl. Lund: Studentlitteratur, 1993. 122 s.)
  • Tegelberg, Elisabeth, Franskt uttal i teori och praktik, [Ny utg.], Lund, Studentlitteratur, 2002Obligatorisk

Delkurs 3. Skönlitterära texter (9 poäng)

Delkurs 4. Kultur och samhälle (6 poäng)

Ordböcker

  • Rey, Alain, Le Petit Robert micro: dictionnaire d'apprentissage de la langue française, Paris : Le Robert, ISBN: 978-2-32100-213-0, 2013Obligatorisk
  • Marklund Sharapova, Elisabeth; Micaux, Wandrille, NE:s stora franska ordbok: fransk-svensk, svensk-fransk, Första upplagan, [Malmö], NE, [2018]Obligatorisk (ne.se även tillgänglig med inloggning via https://www.ub.uu.se/databaser)

Dessutom rekommenderas

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin