Franska C, skriftlig språkfärdighet

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5FR034

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 25 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 25 %, Campus, Svenska

Om kursen

Denna kurs riktar sig till dig som vill förbättra dina skriftliga färdigheter i franska och fördjupa dina kunskaper om grammatiken.

Kursen fokuserar på att utveckla förmågan att uttrycka sig skriftligt med högre komplexitet och språklig korrekthet på franska. Inom kursen tränar du dig i att anpassa din skriftliga produktion till ett urval olika texttyper samt granska och bearbeta dina egna och andras texter med avseende på språklig korrekthet. Övningarna bygger huvudsakligen på översättningsövningar från svenska till franska.

Anmärkning: Kursen kan komma att ställas in vid för få sökande.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin