Franska C, skriftlig språkfärdighet

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5FR034

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Boysen, Gerhard, Fransk grammatik, Lund, Studentlitteratur, 1996Obligatorisk (Köps på institutionen.)
  • Riegel, Martin; Pellat, Jean-Christophe.; Rioul, René., Grammaire méthodique du français, 4. éd. entièrement revue (Quadrige)., Paris, Presses universitaires de France, 2009Obligatorisk (Ny upplaga: 5. ed. : Paris : PUF, 2014 ISBN: 978–2130627562)
  • Rey, Alain, Le Petit Robert micro: dictionnaire d'apprentissage de la langue française, Nouvelle édition enrichie pour 2011. : Paris : Le Robert, 2011, 1611 p., ISBN: 978-2-84902-891-9, 2011Obligatorisk
  • Pedersen, John; Vikner, Carl; Spang-Hanssen, Ebbe, Fransk universitetsgrammatik, 2. uppl., Göteborg, Esselte studium/Akademiförl., 1989

Dessutom rekommenderas

Ordböcker

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin