Franska C, skriftlig språkfärdighet

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5FR034

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Boysen, Gerhard, Fransk grammatik, Lund, Studentlitteratur, 1996Obligatorisk (Köps på institutionen.)
  • Riegel, Martin; Pellat, Jean-Christophe.; Rioul, René., Grammaire méthodique du français, 4. éd. entièrement revue (Quadrige)., Paris, Presses universitaires de France, 2009Obligatorisk (Ny upplaga: 5. ed. : Paris : PUF, 2014 ISBN: 978–2130627562)
  • Rey, Alain, Le Petit Robert micro: dictionnaire d'apprentissage de la langue française, Nouvelle édition enrichie pour 2011. : Paris : Le Robert, 2011, 1611 p., ISBN: 978-2-84902-891-9, 2011Obligatorisk

Dessutom rekommenderas

Ordböcker

  • Dubois, Jean; Mével, Jean-Pierre, Larousse de la langue française: lexis, Dernière éd. (rev. et corr.), Paris, Larousse, 1979
  • Le Robert illustré 2020 et son dictionnaire en ligne, ISBN-10 : 2321013826, ISBN-13 : 978-2321013822
  • Marklund Sharapova, Elisabeth; Micaux, Wandrille, NE:s stora franska ordbok: fransk-svensk, svensk-fransk, Första upplagan, [Malmö], NE, [2018]Obligatorisk
  • Le petit Larousse illustré 2019, Paris: Larousse, 2044 s. ISBN: 9782035938459, 2018

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin