Praktisk franska

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5FR044

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Om kursen

Praktisk franska är en kurs som blandar praktiska övningar - både skriftliga och muntliga - med genomgångar av olika språkliga drag som karakteriserar franskan. Du får öva din franska läsvana genom att läsa olika typer av dagsaktuella texter, bland annat tidningsartiklar och blogginlägg, och delta i diskussioner om innehållet i dem. Målet är att bli allt säkrare i samtal och uttal och att bygga ut ordförrådet. Du får också öva dig i att skriva på franska och samtidigt lära dig att känna igen vanliga grammatiska strukturer och hur de beskrivs.

Praktisk franska är en kurs för dig som gärna vill studera franska på universitetsnivå, men som vill göra det i lite mindre omfattning än vad den stora A-kursen erbjuder. Du läser på samma nivå som på Franska A1, men kursen är bara en fjärdedel så stor. Studietempot är lägre med undervisning en kväll i veckan under en termin. Du ska förhoppningsvis kunna kombinera kursen med andra studier eller med yrkesverksamhet.

Kursen examineras löpande genom skriftliga inlämningar och muntliga presentationer.

Distanskursens upplägg: Undervisningen utgörs av seminarier som ges i form av videokonferenser på kvällstid. Aktivt deltagande krävs. Utöver dator och internetuppkoppling behövs också headset.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin