Fransk litteraturvetenskaplig teori och metod

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5FR037

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 25 %, Campus, Franska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Franska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Franska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 25 %, Campus, Franska

Om kursen

I denna delkurs får du tillfället att på franska läsa, analysera och muntligt diskutera några tidstypiska skönlitterära verk. Dessa sätts i sitt sammanhang, vilket ger dig insyn i fransk kultur, litteratur- och idéhistoria, och även i utländska bakgrunder tack vare fiktionernas värld. Du blir bättre bekant med olika litterära genrer och berättelseformer, och du lär dig mer om betydande franska författarskap. Genom studiet av akademiska artiklar som behandlar de lästa verken ur olika teoretiska utgångspunkter, lär du dig dessutom att känna igen viktiga analysmetoder och kritiska strömningar. På så sätt kan du fördjupa dig i och bättre förstå de verk som du har läst, samtidigt som du utökar dina färdigheter i hur skönlitteratur analyseras på ett vetenskapligt sätt, med relevant terminologi. Dessa verktyg kan du tillgodogöra dig och låta dig inspireras av när du t. ex. skall skriva ett examensarbete eller andra typer av skrivuppgifter.

Anmärkning: Kursen kan komma att ställas in vid för få sökande.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin