Franska C, självständigt arbete

15 hp

Kurs, Grundnivå, 5FR039

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Franska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Franska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Franska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Franska

Om kursen

Ett självständigt arbete inom språk eller litteratur redovisas i form av en uppsats om 15-20 sidor på vårdad franska. Uppsatsen ska visa att du behärskar ett vetenskapligt arbetssätt: problemformulering, litteratursökning, materialinsamling, analys och disposition av materialet samt bibliografisk sammanställning av källor. Handledare utses i särskild ordning. Ämnesval görs i samråd med denne.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin