Franska C, självständigt arbete

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5FR039

Huvudgrupp 1

Ordböcker

  • Marklund Sharapova, Elisabeth; Micaux, Wandrille, NE:s stora franska ordbok: fransk-svensk, svensk-fransk, Första upplagan, [Malmö], NE, [2018]Obligatorisk (ne.se; även tillgänglig med inloggning via https://www.ub.uu.se/databaser)
  • Le petit Larousse illustré 2023, Larousse, ISBN: 978-2035938688, 2022
  • Le Robert illustré 2023 et son dictionnaire en ligne 2023, Le Robert, ISBN: 978-2321017653, 2022

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin