Franska B1

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5FR022

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Den här kursen ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper i franska och uppnå större flyt i både tal och skriftlighet. Du kommer att utveckla dina grammatiska kunskaper genom en språkfärdighetskurs där grammatiken främst studeras genom översättningsarbeten från svenska till franska. Du kommer att få ditt första möte med fransk språkvetenskap. I kursen franskspråkig litteratur II arbetar du vidare med litteraturhistoria och får ytterligare inblickar i litteraturvetenskaplig metodik genom analys av en rad skönlitterära texter. Läskunskaperna kommer du också få möjlighet att utveckla ytterligare i kursen Text och skrift i praktik. Där får du dessutom genom praktiska övningar förbättra din förmåga att uttrycka dig skriftligt på franska. Alla kursmoment undervisas i föreläsningsform och i seminarieform där den muntliga förmågan övas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin