Franska B1

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5FR022

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet (7,5 poäng)

 • Wall, Kerstin, Bonniers franska grammatik., 1. uppl., Stockholm, Bonnier Utbildning, 2008Obligatorisk (Tillgänglig i DIVA: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:37559/FULLTEXT01.pdf)
 • Boysen, Gerhard, Fransk grammatik, Lund, Studentlitteratur, 1996Obligatorisk (Köps på institutionen.)
 • Dictionnaire Le Robert Micro, Paris: Le Robert, 2018, 1 680 s. ISBN: 9782321010500Obligatorisk

Dessutom rekommenderas:

 • Baccus, Nathalie, Grammaire française, Paris, EJL, 2002
 • Bayol, Marie-Claire; Bavencoffe, Marie-Josée, La grammaire française, Nathan, ISBN: 2-09-182443-7, 2002

Delkurs 2. Franskspråkig litteratur II (7,5 poäng)

 • Berthelier, Marie; Houdart-Merot, Violaine, Invitation au voyage - Anthologie littéraire (Manuel de l'élève), Bordas, coll "Invitation au voyage" ISBN-10: ‎2047335884 ISBN-13: ‎978-2047335888Obligatorisk
 • Dumas, Alexandre, Antony, Belin - Gallimard, coll. « Classico Lycée » (n° 177) Paris, 214 p. EAN : 9791035817572, 2021Obligatorisk
 • Gautier, Théophile, La morte amoureuse: et autres nouvelles, Éd. revue., Paris, Flammarion, DL 2014Obligatorisk
 • Queneau, Raymond, Exercices de style, Gallimard, coll. « Folio » Paris, 158 p. EAN: ‎ 978-2070373635, 1982Obligatorisk
 • Triolet, Elsa, Les amants d'Avignon, Paris, Gallimard, 2007Obligatorisk

Poésie (un florilège) : Kompendium delas ut av läraren på STUDIUM

Nouvelles de Guy de Maupassant (tillgängliga online : listan delas ut av läraren på STUDIUM)

Dessutom rekommenderas:

Delkurs 3. Språkvetenskap I (7,5 poäng)

Delkurs 4. Text och skrivande på franska (7,5 poäng)

 • Villeminot, Vincent, Nous sommes l'étincelle, Pocket Jeunesse, 2019Obligatorisk (ISBN-10‏: ‎2266318578 EAN: 9782266318570)

Textutdrag (tidskriftsartiklar och tidningsartiklar) ca 200 sidor

Obligatorisk

Dessutom rekommenderas:

 • Jancovici, Jean-Marc; Blain, Christophe; Sapin, Clémence, Le monde sans fin, Paris, Dargaud, [2021]
 • Bosquet, Michel, Écologie et politique -- écologie et liberté, Arthaud, ISBN-10‏: ‎2081422050, 2018

Ordböcker:

 • Marklund Sharapova, Elisabeth; Micaux, Wandrille, NE:s stora franska ordbok: fransk-svensk, svensk-fransk, Första upplagan, [Malmö], NE, [2018]Obligatorisk (ne.se även tillgänglig med inloggning via https://www.ub.uu.se/databaser)
 • Le petit Larousse illustré 2023, Larousse, ISBN: 978-2035938688, 2022
 • Le Robert illustré 2023 et son dictionnaire en ligne 2023, Le Robert, ISBN: 978-2321017653, 2022

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin