Franska B1

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5FR022

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet (7,5 poäng; obligatorisk)

Dessutom rekommenderas:

Delkurs 2. Modern text och kultur (7,5 poäng)

Referenslitteratur:

Delkurs 3. Språkvetenskap I (7,5 poäng; valfri)

Delkurs 4. 1600-, 1700- och 1800-talslitteratur (7,5 poäng; valfri)

Referenslitteratur och rekommenderad litteratur:

Ordböcker:

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin