Franska B1

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5FR022

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet (7,5 poäng)

 • Wall, Kerstin, Bonniers franska grammatik., 1. uppl., Stockholm, Bonnier Utbildning, 2008Obligatorisk (Tillgänglig i DIVA: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:37559/FULLTEXT01.pdf)
 • Boysen, Gerhard, Fransk grammatik, Lund, Studentlitteratur, 1996Obligatorisk (Köps på institutionen.)
 • Dictionnaire Le Robert Micro, Paris: Le Robert, 2018, 1 680 s. ISBN: 9782321010500Obligatorisk

Dessutom rekommenderas:

 • Baccus, Nathalie, Grammaire française, Paris, EJL, 2002
 • Bayol, Marie-Claire; Bavencoffe, Marie-Josée, La grammaire française, Nathan, ISBN: 2-09-182443-7, 2002

Delkurs 2. Fransk litteratur: valda teman (7,5 poäng)

Referenslitteratur:

Delkurs 3. Språkvetenskap I (7,5 poäng)

Delkurs 4. Fransk litteratur: valda genrer (7,5 poäng)

 • Dumas, Alexandre pére, Antony, Gallimard, Collection Folio-Théâtre no 75, ISBN 207041812X, EAN 978-2070418121, 2002Obligatorisk
 • Gautier, Théophile, La morte amoureuse: et autres nouvelles, Éd. revue., Paris, Flammarion, DL 2014Obligatorisk (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43784499q http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb411661284)
 • Hugo, Victor, Le Dernier Jour d'un condamné, Édition de Roger Borderie Nouvelle édition 2017 Collection Folio Classique (no 6247), Gallimard ISBN: 9782072699917Obligatorisk
 • Stalloni, Yves., Les genres littéraires, 2e éd., Paris, Armand Colin, c2008Obligatorisk (Nu 3e éd. Paris: Armand Colin, 2019 ISBN 13: 978–2200625047)
 • Poésie: Florilège (XVIIe-XXe siècles). Kompendium, Kompendium. Delas ut av lärarenObligatorisk

Referenslitteratur och rekommenderad litteratur:

Ordböcker:

 • Dubois, Jean; Mével, Jean-Pierre, Larousse de la langue française: lexis, Dernière éd. (rev. et corr.), Paris, Larousse, 1979
 • Le petit Larousse illustré 2019, Paris: Larousse, 2044 s. ISBN: 9782035938459, 2018
 • Marklund Sharapova, Elisabeth; Micaux, Wandrille, NE:s stora franska ordbok: fransk-svensk, svensk-fransk, Första upplagan, [Malmö], NE, [2018]Obligatorisk (ne.se även tillgänglig med inloggning via https://www.ub.uu.se/databaser)
 • Le Robert illustré 2020 et son dictionnaire en ligne, ISBN-10 : 2321013826, ISBN-13 : 978-2321013822

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin