Franska B1

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5FR022

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet (7,5 poäng; obligatorisk)

Dessutom rekommenderas:

 • Baccus, Nathalie, Grammaire française, Paris, EJL, 2002
 • Bayol, Marie-Claire; Bavencoffe, Marie-Josée, La grammaire française, Nathan, ISBN: 2-09-182443-7, 2002

Delkurs 2. Fransk litteratur: valda teman (7,5 poäng)

 • Duras, Marguerite, L'amant, Paris, Minuit, 1984Obligatorisk
 • Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, Paris : J'ai Lu, ISBN: 978-2290341773, 2004Obligatorisk
 • Flaubert, Gustave, Madame Bovary: mœurs de province, [Paris], Gallimard, 2001Obligatorisk
 • Houllebecq, Michel, Plateforme, J'ai Lu, ISBN: 978-2290028520, 2010Obligatorisk
 • Lafayette, Mme de, La Princesse de Clèves, Paris : J'ai Lu (Librop), ISBN: 978-2290336663, 2003Obligatorisk

Referenslitteratur:

Delkurs 3. Språkvetenskap I (7,5 poäng; valfri)

Delkurs 4. Fransk litteratur: valda genrer (7,5 poäng; valfri)

 • Dumas, Alexandre père, Antony, Galliimard, Collection Folio-Théâtre no 75, ISBN 207041812X, 2002Obligatorisk
 • Stalloni, Yves., Les genres littéraires, 2e éd., Paris, Armand Colin, c2008Obligatorisk
 • Gautier, Théophile, La morte amoureuse: et autres nouvelles, Éd. revue., Paris, Flammarion, impr. 2007Obligatorisk
 • Triolet, Elsa, Les amants d'Avignon, Paris, Gallimard, 2007Obligatorisk
 • Anouilh, Jean, Antigone, Table ronde, coll << Petite vermillon >> no 300 ISBN 978-2710330400, 2008Obligatorisk
 • Poésie: Florilège (XVIIe-XXe siècles). Kompendium, Institutionen för moderna språkObligatorisk (Kompendium. Delas ut av läraren (50:-))

Referenslitteratur och rekommenderad litteratur:

Ordböcker:

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin