Fransk språkvetenskap II

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5FR036

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 25 %, Campus, Franska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Franska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Franska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 25 %, Campus, Franska

Om kursen

När du läser den här kursen fördjupar du dina kunskaper i modern lingvistik. I kursen står franskan förstås i centrum och du kommer att arbeta med franska exempel utifrån franska teoribildningar inom språkvetenskapen. På så sätt kommer du inte bara undersöka språket som sådant utan också förbättra din språkfärdighet genom studiet av vetenskaplig originallitteratur på franska, seminariediskussioner och inlämning av skriftliga uppgifter. Kursen ger alltså fördjupade kunskaper om flera centrala och aktuella problemområden inom fransk syntax, semantik eller pragmatik.

Anmärkning: Kursen kan komma att ställas in vid för få sökande.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin