Introduktionskurs i franska A11

15 hp

Kurs, Grundnivå, 5FR000

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskaper i franska. Den muntliga och skriftliga språkfärdigheten tränas. Du får bygga upp ett basordförråd samt tillägna dig en grundläggande förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på franska.

Kursen ger tillsammans med Introduktionskurs i franska A12 särskild behörighet till Franska A1.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin