Introduktionskurs i franska A11

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 5FR000

Kod
5FR000
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Franska G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 31 oktober 2018
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-11-16.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper i franska. Den muntliga och skriftliga språkfärdigheten tränas. Den studerande ska bygga upp ett basordförråd samt tillägna sig en grundläggande förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på franska.

Efter avslutad kurs ska studenten:

* ha förvärvat grundläggande kunskaper i franska

* ha byggt upp ett basordförråd och tillägnat sig en grundläggande förmåga

att uttrycka sig i tal och skrift på franska

Innehåll

Kursen består av följande två delkurser:

Delkurs 1. Nybörjarkurs med muntlig och skriftlig språkfärdighet 1 (7,5 hp)

Genomgång av grunderna i det franska språket (uttal, grammatik och ordförråd) på basis av en nybörjarbok. Muntliga och skriftliga övningar. Muntligt prov i uttal (1 hp). Skriftligt prov i skriftlig språkfärdighet (6,5 hp).

Efter avslutad kurs ska studenten:

* ha tillägnat sig de första grunderna i franskans uttal, grammatik och

ordförråd

* skriftligt och muntligt kunna använda ett enkelt ordförråd

Delkurs 2. Nybörjarkurs med muntlig och skriftlig språkfärdighet 2 (7,5 hp)

Fortsatt genomgång av grunderna i det franska språket (uttal, grammatik och ordförråd) på basis av en nybörjarbok. Muntliga och skriftliga övningar. Muntligt prov i uttal (1 hp). Skriftligt prov i skriftlig språkfärdighet (6,5 hp).

Efter avslutad kurs ska studenten:

* ha utökat sina kunskaper i franskans uttal, grammatik och ordförråd

* skriftligt och muntligt kunna använda ett grundläggande ordförråd

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Examination sker skriftligt och muntligt. Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs normalt att detta betyg erhållits på båda delkurserna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen ges normalt på halvfart med start på höstterminen. För tillträde till Introduktionskurs i franska A 12 krävs genomgången Introduktionskurs i franska A 11.

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med baskurs Franska A, Fackspråklig kurs i franska A 111 eller A 112, Franska A 211 eller EG-/EU-franska A 211.

På delkurser och delmoment om 1-2,5 hp tillämpas den tvågradiga betygsskalan Godkänd och Underkänd.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin