Introduktionskurs i franska A11

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5FR000

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Nybörjarkurs med muntlig och skriftlig språkfärdighet 1 (7,5 poäng)

Delkurs 2. Nybörjarkurs med muntlig och skriftlig språkfärdighet 2 (7,5 poäng)

ORDBOK:

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin