Introduktionskurs i franska A11

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5FR000

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Nybörjarkurs med muntlig och skriftlig språkfärdighet 1 (7,5 poäng)

Delkurs 2. Nybörjarkurs med muntlig och skriftlig språkfärdighet 2 (7,5 poäng)

  • Sanner, Marie-Louise; Wennberg, Lena, Génial 1, Natur och Kultur, 240 s. ISBN: 978-91-27-41497-6, 2011Obligatorisk
  • Sanner, Marie-Louise; Wennberg, Lena, Génial 2, Natur och Kultur, 280 s. ISBN: 978-91-27-41498-3, 2012Obligatorisk
  • Wall, Kerstin m.fl., Den franska grammatiken, 3. uppl., Stockholm, Sanoma Utbildning, 2014Obligatorisk
  • Bonniers franska grammatik.: Övningsbok, 1. uppl., Stockholm, Bonnier utbildning, 2000Obligatorisk
  • Bonniers franska grammatik.: Elevfacit, 1. uppl., Stockholm, Bonnier utbildning, 2000Obligatorisk

ORDBOK:

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin